Utbildningen vänder sig till personal i förskolan. Innehållet är anpassat för det lilla köket i förskolans vardag nära barnen. Den följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kursinnehåll:

  • Maten och dess hållbarhet
  • Mat och smitta
  • Engagera barnen i köket!
  • Förebygg faror
  • Hygienrutiner, grundförutsättningar
  • Märkning, spårbarhet
  • Lagstiftningen och kontrollmyndigheten
  • Skriftligt prov (kryssfrågor) och kursdiplom efter godkänt resultat

Kurslängd: Kursen är en heldag eller delad på två tillfällen om fyra timmar vardera. 

Kurspärm ingår.

Kontakt: info@matoratt / 0706-43 54 43