Utbildningen vänder sig till kostchefer och köksansvariga i produktionskök. Den följer kursplanen i SKL’s branschriktlinjer.

Kursinnehåll:

  • Livsmedelsföretagares ansvar.
  • Grundförutsättningar och egenkontroll.
  • EU-kommissionens vägledning för tillämpning av HACCP.
  • Flödesschema och faroanalys för vår egen verksamhet.
  • Biologiska, kemiska, fysiska och allergena faror.
  • Våra kritiska styrpunkter.
  • Utformning och granskning av rutiner.
  • Skriftligt prov och kursdiplom efter godkänt resultat.

Kurslängd: Utbildningen är två heldagar varav den andra är förlagd till ett produktionskök.

Kurspärm ingår.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / 0706-43 54 43