En utbildning som gör det tråkiga roligt! Kursen bygger på konkreta exempel och aktivt deltagande. Alla deltagare får kursintyg.

Kursinnehåll:

  • Minska svinn. Matens känslighet och hållbarhet. En konkret genomgång av olika matvaror och deras egenskaper.
  • Mikrobiologi och hygien. Var finns bakterierna och var finns de inte?
  • Egenkontrollprogrammet. Vad är viktigt?
  • Arbetsuppgift: Matförgiftning! En övning i att se sambandet mellan egenkontrollrutinerna och matens säkerhet.
  • Hitta rätt i rutinerna. En frågerunda där egenkontrollprogrammet ger svaren.

Kurslängd: 4 tim

Litteratur/material:

Det främsta kursmaterialet är ert eget egenkontrollprogram. Detta förutsätter att ni själva kopierar upp egenkontrollprogrammet så att alla har tillgång till det vid genomgången. Jag kompletterar detta med fakta från livsmedelsverket.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / 0706-43 54 43