Logotype

Roliga kurser för säker mat!

Utbildningar

Här finns utbildning för både proffs och nybörjare i storkök – om hygien, märkning, allergi, näring med mera. Allt fler kostchefer i Sveriges kommuner och regioner anlitar mig som utbildare, med nöjda kursdeltagare från hundratals kök. Kurserna går att kombinera efter önskemål.
Påbyggnad – livsmedelshygien

En utbildning som gör det tråkiga roligt! Kursen bygger på konkreta exempel och aktivt deltagande. Alla deltagare får kursintyg.

 

Kursinnehåll:

 • Minska svinn. Matens känslighet och hållbarhet. En konkret genomgång av olika matvaror och deras egenskaper.
 • Mikrobiologi och hygien. Var finns bakterierna och var finns de inte?
 • Egenkontrollprogrammet. Vad är viktigt?
 • Arbetsuppgift: Matförgiftning! En övning i att se sambandet mellan egenkontrollrutinerna och matens säkerhet.
 • Hitta rätt i rutinerna. En frågerunda där egenkontrollprogrammet ger svaren.

Kurslängd: 4 tim

Litteratur/material:

Det främsta kursmaterialet är ert eget egenkontrollprogram. Detta förutsätter att ni själva kopierar upp egenkontrollprogrammet så att alla har tillgång till det vid genomgången. Jag kompletterar detta med fakta från livsmedelsverket.

Grundutbildning – livsmedelshygien i förskolan

Utbildningen vänder sig till personal i förskolan. Innehållet är anpassat för det lilla köket i förskolans vardag nära barnen. Den följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner. Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

 • Maten och dess hållbarhet
 • Mat och smitta
 • Engagera barnen i köket!
 • Förebygg faror
 • Hygienrutiner, grundförutsättningar
 • Märkning och information
 • Lagstiftningen och kontrollmyndigheten
 • Skriftligt prov
 • Kursdiplom efter godkänt resultat

Kurslängd: Kursen är en heldag eller delad på två tillfällen om fyra timmar vardera.

Kurspärm ingår.

Grundutbildning i livsmedelshygien

Utbildningen vänder sig till dig som ska jobba professionellt med matlagning. Den följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner. Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

 • Matens egenskaper och hållbarhet
 • Grundläggande livsmedelshygien och mikrobiologi
 • Märkning och information
 • Lagstiftning och myndighetskontroll
 • Grundförutsättningar och faroanalys
 • Skriftligt prov
 • Kursdiplom efter godkänt resultat

Kurslängd: Kursen är en heldag eller delad på två tillfällen om fyra timmar vardera.

Kurspärm ingår.

Säker mat på sjukhusavdelningar

Utbildningen är anpassad för sjukvårdens avdelningskök. Lär dig hantera farorna och hygienrutinerna. Kursen följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kursinnehåll:

 • Mat är mer än livsmedelshygien – den trivsamma, goda, livsviktiga, måltiden
 • Personalhygien i arbete med mat– vad är viktigast?
 • Smitta via mat – aktuella smittämnen och hur de kan motverkas (bl.a. Listeria monocytogenes)
 • Andra faror i livsmedel – f.a. allergener
 • Temperatur och tid – hygieniska gränser – matens hållbarhet – minska svinn
 • Märkning och information om maten – specialkost och konsistensanpassad mat
 • Hygienisk hantering av ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål” (FSMP)

Kurslängd: 4 tim

Kursmaterial: Varje deltagare får Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus”

Säker mat på äldreomsorgens avdelningar

Utbildningen är anpassad för äldreomsorgens avdelningskök. Lär dig hantera farorna och hygienrutinerna. Kursen följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kursinnehåll:

 • Mat är mer än livsmedelshygien – den trivsamma, goda, livsviktiga, måltiden
 • Personalhygien i arbete med mat– vad är viktigast?
 • Smitta via mat – aktuella smittämnen och hur de kan motverkas (bl.a. Listeria monocytogenes)
 • Andra faror i livsmedel – f.a. allergener
 • Temperatur och tid – hygieniska gränser – matens hållbarhet – minska svinn
 • Märkning och information om maten – specialkost och konsistensanpassad mat
 • Låt de som vill och kan vara med i köket – enkla hygienrutiner

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen”

Säker mat på förskolans avdelningar

Utbildningen är anpassad för förskolans avdelningskök. Lär dig hantera farorna och hygienrutinerna. Kursen följer branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kursinnehåll:

 • Mat är mer än livsmedelshygien – den trivsamma, goda, livsviktiga, måltiden
 • Personalhygien i arbete med mat– vad är viktigast i måltidssituationen?
 • Smitta via mat – aktuella smittämnen och hur de kan motverkas
 • Andra faror i livsmedel – f.a. allergener
 • Temperatur och tid – hygieniska gränser – matens hållbarhet – minska svinn
 • Märkning och information om maten – specialkost och konsistensanpassad mat
 • Låt bar vara med i köket – enkla hygienrutiner
 • Säker mat på utflykten

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider i förskolan”

HACCP – produktionskök

Utbildningen vänder sig till kostchefer och köksansvariga i produktionskök. Lämpliga förkunskaper är grundutbildning i livsmedelshygien och erfarenhet av arbete i produktionskök. Den följer kursplanen i branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Kursinnehåll:

 • Faror i livsmedelsproduktion
 • Grundförutsättningar för hygienisk produktion
 • De sju HACCP-principerna
 • Genomförande av faroanalys
 • Utformning av HACCP-plan
 • Utformning av rutiner för egenkontroll
 • Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor alternativt 5–10 beskrivande frågor som speglar hela kursplanens innehåll.

Kurslängd: 16 timmar, fördelade på 2 halvdagar och en heldag alternativt 2 heldagar. I båda fallen bör det vara ett lämpligt antal dagar mellan varje kursdag för att deltagarna ska få tid för hemarbete.

Kurspärm ingår.

Smitta – från jord till bord

En kurs om det vi inte ser. Utbildningen vänder sig till alla som hanterar maten i skolan, vården eller omsorgen.

 

Kursinnehåll:

 • Hur uppkommer smitta och hur stoppar du den från att drabba matgästerna?
 • Virus, bakterier, sporbildare, parasiter – hur fungerar de och hur motverkar dem?
 • Antibiotikaresistenta bakterier – hur påverkas kökets rutiner?
 • Smittbärare – vad har jag med mig?
 • Arbetsuppgift: Några recept på matförgiftning – hur borde de ha gjort istället?
 • Trendiga matlagningsmetoder – på säkra sidan

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får ett kurshäfte med fakta om smittämnen samt Folkhälsomyndighetens statistik och diagram över mat- och vattenburna sjukdomar i Sverige.

Allergi och överkänslighet mot mat

En utbildning som gör det svåra enkelt! Målet är att ni ska behärska grunderna för de vanligaste allergierna och känna er trygga med rutinerna i köket.

 

Kursinnehåll:

 • Hur uppkommer allergiska reaktioner?
 • Skillnaden mellan allergi och intolerans t.ex. mjölk/laktos
 • Mjölkallergi och laktosintolerans
 • Celiaki – glutenintolerans och sambandet med laktos
 • Andra livsmedel – korsreaktioner
 • Märkning och information
 • Praktiska rutiner i köket
 • Kommunikation hem, vård, skola

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får faktahäftet ”Livsmedelsallergier och överkänslighet” från Livsmedelsverket samt ett häfte om specialkosthantering i storkök.

Märkning och tillsatser

En utbildning för dig som vill laga säker mat till skolbarnen, patienterna eller de äldre. Märk din mat på rätt sätt. Läs och tolka märkningen på förpackningar.

 

Kursinnehåll:

 • Regler för märkning
 • Tolka märkning som vi läser – datum, ingredienser, ursprung m.m.
 • Vad kan vi kräva av leverantörerna?
 • Märkning som vi skriver, vad krävs av oss i köket?
 • Konkreta exempel på vad märkningsreglerna innebär
 • Livsmedelstillsatsernas olika roller
 • Regler för tillsatser
 • E-nummer och märkning

Kurslängd: 4 timmar

Tugg- och sväljsvårigheter

En tankeväckande kurs för dem som lagar mat till äldre och sjuka.

 

Kursinnehåll:

 • Tugg- och sväljsvårigheter – hur vanligt är det? Orsaker.
 • Muntorrhet och munsmärtor
 • Matens olika konsistenser – tugg och sväljtest
 • Att äta när man nästan inte kan det. Äldre är sårbara.
 • Att mata och bli matad.
 • Hemlagat kosttillägg

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får Livsmedelsverkets ”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen” eller ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus” beroende på målgrupp.

Näringslära

En kurs för kökspersonal i vård och skola. Syftet med kursen är att ge vetenskapligt baserad grundkunskap för arbetet med näringsriktiga måltider. Sammanhanget mellan maten och hälsan illustreras med praktiska exempel och aktivt deltagande.

 

Kursinnehåll:

 • Vad gör mat till mat?
 • Energin i maten
 • Kolhydrater – fibrer, stärkelse. Socker i maten och socker i blodet.
 • Protein – hur fungerar det? Animaliska och vegetariska proteiner.
 • Fett. Mättat vs omättat fett
 • Vitaminer och mineraler. Vad säger kostundersökningarna? Vad behöver vi fokusera på?
 • Nordiska näringsrekommendationer. Vetenskap och forskning på tallriken.
 • Informationskällor

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får aktuella utdrag ur Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider.

Cook chill

En utbildning om cook chill-metodens göra och inte göra. Fokus ligger på riktlinjerna, egenkontrollen och matlogistiken.

 

Kursinnehåll:

 • Riktlinjer för cook chill-processen
 • Fakta om nedkylning och förpackning/portionering/transport
 • Matens resa genom temperaturförändringarna och matens hållbarhet
 • Vad säger branschriktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner
 • Vår egenkontroll och vårt ansvar i cook chill-processen
 • Dialog och information hela vägen från råvarumottagning till servering

Kurslängd: 4 timmar

Kursmaterial: Varje deltagare får en svensk översättning av ”Chilled and frozen – guidelines on cook chill and cook-freeze catering systems” från brittiska Department of Health.

Bygga kök

Lagstiftningen ställer krav på livsmedelsanläggningar. Men kontrollmyndigheten gör inte längre någon granskning innan verksamheten startar. Jag hjälper till med goda idéer från tidigare projekt och ser till att planerna uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.
Förslag på upplägg

 • Planeringsmöten
 • Granskning av ritningar
 • Konsultation på plats
 • Svar på frågor via telefon/e-post
 • Besiktning mot bakgrund av livsmedelslagstiftningen

Dokumentation

Ni får dokumentation som visar på vilket sätt er anläggning uppfyller lagkraven. Den är ert stöd vid kontrollmyndighetens inspektion.

Säkerhet

Mat & Rätt arbetar enligt ABK 09 och har en verksamhetsförsäkring i If.

Erfarenhet

25 byggprojekt har jag varit engagerad i. Nedan ser du några exempel.

 • Landstinget i Värmlands produktionskök med cook chill
 • Mariebergsskolan, Karlstad
 • Hagaborgsskolan, Karlstad
 • Sannerudsskolan, Kil
 • Hidinge skola, Fjugesta
 • Alsters förskola, Karlstad
 • Rolls Royce personalrestaurang, Kristinehamn
 • Landstingets personalrestaurang, Karlstad

Välj själv

Mat & Rätt säljer ingen köksutrustning. Den väljer ni själva.

Kontakta mig

Kontakta mig

Vill du boka kurs skickar du ett mejl där du skriver vilken kurs du är intresserad av, ditt namn och telefonnummer, så kontaktar jag dig.

Du kan ringa på mobil: 0706-43 54 43 eller mejla till info@matoratt.se

Om Mat & Rätt

Mat & Rätt drivs som enskild firma sedan 2009 av Gunnel Berdén, Karlstad. Många kostchefer i Sveriges kommuner och regioner anlitar mig som utbildare. Jag har haft mycket nöjda kursdeltagare från hundratals kök.

Flera olika aktörer i byggbranschen har anlitat mig som konsult i samband med nybyggnad eller ombyggnad av storkök. Jag arbetar enligt ABK 09 och har en verksamhetsförsäkring i If.

 

Erfarenhet

Dietisttjänst i Skövde Primärvård 1990-2001. Kostrådgivning till patienter med hjärtkärlsjukdom, diabetes, övervikt, allergi. Utåtriktad verksamhet med hälsodagar i skolor och utbildning för butiker, restauranger och storkök.

Livsmedelsinspektör i Karlstads kommun 2003-2009. Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i restauranger, butiker, stora och små kök i vård och skola. Granskning och godkännande vid planering/byggnation av livsmedelsanläggningar.

Utbildare och konsult för f.a. offentliga måltidsverksamheter sedan 2009. Personalutbildningar, hjälp med rutiner. Konsult i samband med köksbyggen.

Anlitad för att skriva nationella branschriktlinjer:

 • Säker mat i vård, skola och omsorg på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner. (offentligsakermat.se)
 • Säker mat i idrottsrörelsen, på uppdrag av Riksidrottsförbundet
 • Samlingslokaler, på uppdrag av Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Sveriges Hembygdsförbund och Våra Gårdar.

 

Utbildning

Treårig examen på kemistutbildning med inriktning mot näringslära, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet 1990. Innehåll: Mikrobiologi, anatomi, fysiologi, nutrition, livsmedelsteknologi, klinisk näringslära, kostbehandling.

10p Diabetesvård och 5p Hälsa och miljö, Skövde Högskola

5p Livsmedelstillsyn, Umeå Universitet

20p Teknikinformation och 10p Analytisk kemi, Karlstads universitet